SOLUCIONS 07-07-18

"LA FOTO"......................EL PORT DE LA SELVA

JEROGLÍFIC...................DAVANTER (D - A - Va-N-ter)