SOLUCIONS 06-01-18

LA FOTO".......................LA CIUTADELLA

JEROGLÍFIC..................CANDOR (Can-D-ó - r)