SOLUCIONS 04-08-18

"LA FOTO"......................SANT FERRAN (FIGUERES)

JEROGLÍFIC...................ESCORCOLL (Es - Cor - Coll)