SOLUCIONS 03-03-18

"LA FOTO".......................L'ESCALA

JEROGLÍFIC....................MACARRONS (Mà - Carro-N-s)