SOLUCIONS 02-12-17

"LA FOTO".....................SITGES

JEROGLÍFIC..................CAMPANYA (Cam-Pany-a)